ZZPfact handleiding
Schakel Donker/Licht/Automatisch Schakel Donker/Licht/Automatisch Schakel Donker/Licht/Automatisch Terug naar homepage

Applicatieonderdelen

ZZPfact verdeling applicatieonderdelen

Deze sectie moet je echt even lezen. We leggen je hier kort uit hoe alle applicatieonderdelen heten en hoe de applicatie is ingedeeld. Dat is handig om te weten om later de uitleg in het vervolg van deze handleiding te begrijpen.

  • Lint

    • Generieke lint
    • Contextspecifieke lint
  • Modulemenu

  • Contentgedeelte

Lint

ZZPfact Lint

Met het lint bedoelen we de horizontale balk met knoppen bovenaan het scherm. Dit lint kan uit meerdere tabbladen bestaan (plaatje). Een lint-tabblad selecteer je door op de naam van het tabblad te klikken.

De knoppen op de tabbladen geven je toegang tot de vele functies van ZZPfact. Deze functies zijn onderverdeeld in generieke (algemene) functies, op het generieke lint en contextspecieke functies op de contextspecifieke lint. Contextspecifieke lint

De contextspecieke lint bevat de functies die te maken hebben met de gekozen module. Heb je bijvoorbeeld de betaalrekeningen module geopend, dan vindt in het lint de knoppen voor het aanmaken en verwijderen van betaalrekeningen. Generieke lint

Het algemene lint bevat functies die altijd beschikbaar zijn, onafhankelijk dan de gekozen module. Hier vindt je bijvoorbeeld knoppen voor het verkrijgen van hulp, het maken en terugzetten van backups enzovoort.

Modulemenu

ZZPfact Modulemenu

Het modulemenu bevat alle hoofdonderdelen van de applicatie, de zogenaamde modules. Modules zijn bijvoorbeeld: Facturen/Offertes, Betaalrekeningen e.d. Door op een module te klikken kunt u de gegevens van de gekozen module inzien en bewerken.

Contentgedeelte

Contentgedeelte

Het contentgedeelte bevat alle gegevens van de actieve module. Als er via het modulemenu een module is gekozen zal het contentgedeelte alle informatie tonen die gerelateerd is aan de module.