ZZPfact handleiding
Schakel Donker/Licht/Automatisch Schakel Donker/Licht/Automatisch Schakel Donker/Licht/Automatisch Terug naar homepage

Product/Dienst aanmaken

Er kan een onbeperkt aantal producten of diensten worden aangemaakt In de Module: Producten/Diensten van het ZZPfact factuurprogramma.

product-dienst-aanmaken

  1. Om een klant aan te maken druk op de knop: “Nieuwe Product / Dienst”.

product-dienst-bewerken

  1. In het scherm dat nu verschijnt kun je de product of dienstgegevens in gaan voeren.

  2. Het is belangrijk onderscheid te maken in het “Type”. Een product is iets wat je kunt overdragen aan je klant. Een dienst is een activiteit die je voor je klant verricht. De Belastingdienst vindt het namelijk belangrijk dat de gegevens op je factuur, dus ook deze productgegevens, correct zijn.

  3. Het programma berekent automatisch de prijs inclusief of exclusief BTW. Dat hangt af van welke prijs je zelf in wilt vullen.

  4. Bij het veld “BTW-%” kies je in de meeste gevallen BTW 9% of BTW 21%. Controleer op de site van de Belastingdienst welk percentage je moet hanteren voor jouw specifieke dienst of product.

opslaan-opties

  • Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies “Opslaan & Sluiten” (1).
  • Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken, kies “Opslaan & Nieuw” (2).
  • Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder het scherm te sluiten kies je: “Opslaan” (3).